Danse- & Fitness-Studio

Følg os på Facebook

Facebook

MEDLEMSBETINGELSER FOR STUDIO-X

Opdateret d. 09/07/2024

Fornuftig brug af træningslokalerne og træningsudstyret, herunder oprydning i udstyr og faciliteter efterhånden som træningen skrider frem, er en betingelse for opretholdelse af medlemskabet. Misbrug af medlemskab eller uacceptabel opførsel, herunder brug eller salg af præstationsfremmende stoffer eller begrundet mistanke herom, medfører bortvisning uden refundering af forudbetalt medlemskab, workshop, klippekort.

Medlemskabet er personligt og giver dig adgang til alle hold i Studio-X, medmindre andet er angivet ved holdet. 

Ved løbende medlemskab betales første periode ved tilmelding . Herefter opkræves den løbende abonnementsbetaling via det tilknyttede betalingskort. Ved manglende betaling af løbende medlemskab bliver medlemskabet automatisk spærret, indtil den manglende betaling er modtaget. Booking og fremmøde kan ikke foretages i den spærrede periode.

Med gyldigt medlemskab sker booking og framelding til aktiviteter igennem bookingsystemet på www.studio-x.dk./ Klubmodul.

Eventuel framelding af booket aktivitet eller booket venteliste skal ske senest 1 time før aktivitetsstart. Aktiviteter der starter kl. 10:00 eller tidligere, skal frameldes senet kl. 21:00 dagen før. Det er ikke muligt at framelde aktiviteter via e-mail. Aktiviteterne fyldes op i den bookede rækkefølge og Studio-X kan derfor ikke garantere ledige pladser på de tilbudte hold.

Fremmøde sker ved holdinstruktøren. Det regnes som udeblivelse, hvis du ikke er fremmødt til holdstart, dette gælder ikke venteliste. Har du et løbende medlemskab tillægges udeblivelse et gebyr, der automatisk trækkes ved følgende månedsbetaling og har du et klippekort trækkes klippet.

Studio-X kan, i særlige tilfælde, aflyse hold, for eksempel ved pludselig opstået sygdom hos instruktøren, ved få deltagere booket til aktiviteten eller ved forhold der gør det umuligt eller uforsvarligt at gennemføre aktiviteten.

Medlemsbetingelserne kan ændres med et varsel på 30 dage, og prisændringer kan ændres med et varsel på 45 dage. Ændringer varsles igennem nyhedsbrev, ved opslag og på www.Studio-X.dk.

Ønsker du at opsige dit løbende medlemskab, skal du henvende dig på email Info@Studio-X.dk herefter stopper dit medlemskab med udgangen næste måned (løbende måned + 1 mdr.). Du kan træne helt frem til sidste dag i perioden. Det er ikke muligt at opsige medlemskabet via telefon.

Klippekort ophører automatisk efter 4 mdr. Der ydes ikke hel eller delvis refusion ved evt. opsigelse før udløb af forudbetalt klippekort.

Hvis klippekortet er udløbet, kan man ved køb af nyt klippekort få genaktiveret sine ubrugte klip. Der skal dog gives besked herom, da de skal aktiveres manuelt i booking systemet. Dette sker ikke automatisk.

Fortryder du evt. udmeldelse, kan du forny medlemskabet indenfor 1 måned efter udløb af tidligere medlemskab.

KLIPPEKORT

Ved eventuel aflysning af hold fra Studio-X side bevares klippet..

Gyldighed af klippekort til hold på 8 klip – klippekortet er gyldigt i 4 måneder fra købsdatoen
Klippekortet kan ikke deles med andre, og ubenyttede klip refunderes ikke, men kan genaktiveres ved køb køb af nyt klippekort.


PERSONDATA

Studio-X er dataansvarlig og ansvarlig for at de oplysninger vi har på dig er indsamlet og opbevaret med dit samtykke, dette samtykke sker igennem indgåelse af medlemsaftalen. Dine persondata opbevares sikkert i vores administrationssystem og vi har procedurer og rutiner på plads for sletning af oplysninger der ikke er relevante og ikke længere anvendes

Vores administrationssystem vedligeholdes af vores leverandør (Klubmodul), som vi har en indgået en databehandleraftale med.

Som aktivt medlem, har vi oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, tlf.nr., cpr. nummer, kortoplysninger. Disse oplysninger opbevares digitalt i vores administrationssystem, som kun betroet og uddannet personale har adgang til. Disse data kan kun tilgås igennem vores administrationssystem og gemmes ikke på f.eks. harddisk, ligesom de ikke deles med 3. person. Det er alene data som vi har brug for, for at kunne opretholde dit aktive medlemskab og for at kunne overholde regnskabsloven.

Ved ophør af medlemskab opbevares dine personoplysninger op til 5 år efter afslutning af et regnskabsår, hvorefter alle oplysninger slettes permanent hhv. makuleres.

Dit navn, adresse, til.nr. har vi brug, for at kunne identificere og få fat på dig. Din e-mail adresse har vi brug for, for at kunne skrive servicemeddelelser til dig, det kan f.eks. være vedr. ændring af træningstider, ændringer på holdene, events og lignende – oplysninger som er vigtige for at kunne opretholde en aktiv dialog om dit medlemskab med dig.

Dit cpr. nummer har vi brug for, for entydigt at kunne identificere dig i vores betalings- og kreditsystemer og det er kun særligt betroet og uddannet personale der har adgang til de sidste 4 cifre i dit fulde cpr. nummer.

Dine kortoplysninger opbevares i DIBS, som er det betalingsgateway der er bindeleddet imellem din bank og vores administrationssystem og som sikrer at betalinger gennemføres korrekt og sikkert, på samme måde som andre betalinger via nettet. Ingen i Studio-X har adgang til dine fulde kortoplysninger.

Når vi kontakter dig med servicemeddelelser via sms, f.eks. if. med ændring af tilmeldt holdtræning, sker det kun efter din forudgående tilmelding til tjenesten via din personlige profil igennem brugerlogin.

Når vi kontakter dig via e-mail, er det altid med servicemeddelelser til brug for opretholdelse af dit aktive medlemskab. Så længe du har et aktivt medlemskab, vil du modtage disse servicemeddelelser fra os.

Dit telefonnummer og din e-mail adresse opbevares sikkert hos os og udleveres ikke til 3. mand og så længe du har et aktivt medlemskab benytter vi ikke din e-mail til direkte markedsføring. Som en yderligere sikkerhed, har du til enhver tid mulighed for at fravælge markedsføring igennem e-mail, det kan du gøre ved at skrive til  og oplyse at du ikke ønsker at modtage egentlig markedsføring fra os.

Du kan du selv opdatere dine personoplysninger via : brugerlogin 

  • ændre mobilnummer og e-mailadresse
  • opdatere adgangskode
  • opdatere dine kortoplysninger når du får eller ønsker at tilknytte et nyt betalingskort.

Du logger ind med dit eget valgte brugernavn, samt med dit selvvalgte password.

Så længe du har aktivt medlemskab, vil du modtage servicemeddelelser fra os, denne del kan du ikke fravælge og vi beder om at ændringer i dine personlige oplysninger oplyses så hurtigt som muligt, så din profil altid er opdateret. Eller at du selv opdatere dem vi din profil.


GENERELT

Tøj, sko og værdigenstande medbringes og opbevares på eget ansvar og vi anbefaler, at alle værdigenstande opbevares i et aflåst skab under træning, der altid skal tømmes efter brug. Efter forudgående varsel, forbeholder vi os retten til klippe låsen og tømme skabene. Studio-X bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

Al ophold, træning, mm. foregår på eget ansvar og Studio-X kan ikke drages til ansvar for personskader som følge af ulykker, forkert træning eller som følge af andre besøgenes handlinger i eller udenfor Studio-X.

Handelsbetingelser: Tryk her

Privatlivspolitik/GDPR: Tryk her